Zľakla sa zem a zatíchla, keď k súdu povstal Boh, aleluja.
Zem sa zatriasla a zatíchla, keď povstal Boh a súdil.
xxx