Kristus bol obetovaný ako náš veľkonočný baránok, aleluja. Preto hodujme s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy, aleluja, aleluja, aleluja.
Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme sviatky s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
xxx