Pane, neodstupuj odo mňa so svojou pomocou, shliadni na mňa a obráň ma; zachráň ma z pažeráka levovho a úbohého od rohov byvolích. Bože, Bože môj, shliadni na mňa, prečo si ma opustil? Od slov môjho volania ďaleko si.
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

Ale ty, ó, Pane, neoddiaľuj svojej pomoci odo mňa; na obranu moju pamätaj! Bože, Bože môj, pohliadni na mňa: prečože si ma opustil?[1] Ďaleko od mojej pomoci sú slová mojich previnení.[2]


[1] Tak volá Spasiteľ na kríži (Mat. 27, 46.) uprostred svojich múk. Čuduje sa a túži; niet netrpezlivosti ani zúfania. Láska Otcova je s ním.
[2] Moje previnenia vzďaľujú moje vyslobodenie. Aké hriechy mal Kristus? Naše hriechy vzal na seba, aby spravodlivosti Božej za nás zadosťučinil.