Aj vrabec nachádza si dom a lastovička hniezdo pre seba, kam kladie svoje mláďatá: oltáre tvoje. Pane vojsk, Kráľ môj a Bože môj! Blažení sú tí, ktorí v dome tvojom bývajú, teba chvália jednostaj.
Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.

Veď aj vrabec našiel si dom: a hrdlička svoje hniezdo, kde by uložia svoje mladé: tvoje oltáre[1], Pane zástupov: kráľu môj a Bože môj! Blažení tí, ktorí prebývajú v tvojom dome, Pane: budú ťa na veky vekov chváliť.


[1] Oltáre tvoje sú pre mňa miestom odpočinku a pokoja.