Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich bez toho, žeby som z neho pil, nech sa stane tvoja vôľa.
Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Opäť po druhýkrát odišiel, modlili sa a riekol: Otče môj, ak nemôže tento kalich pominúť, tak, aby som ho nepil, nech je tvoja vôľa.