Požehnal teba Pán v moci svojej, lebo skrze teba navnivoč priviedol nepriateľov našich. Požehnaná si ty, dcéra, od Pána Boha z vysokosti nad všetky ženy na zemi. Požehnaný Pán, ktorý stvoril nebo i zem, ktorý viedol teba pri ranách na hlave kniežaťa nepriateľov našich; lebo dnes meno tvoje zvelebil tak, že chvála tvoja nezmiera z úst ľudí, ktorí sa kedykoľvek rozpamätajú na moc Pánovu, kvôli ktorým si pre úzkosti a zármutok svojho národa nešetrila život svoj, ale predišla si náš pád pred tvárou Boha nášho. Ty si slávou Jeruzalema, ty si radosťou Izraela, ty si cťou ľudu nášho.
Zvelebený si, Bože náš, lebo si dnes zničil nepriateľov svojho ľudu!“ „Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov. Preto nikdy nevymizne spomienka na tvoju dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú pripomínať Pánovu silu. Nech ťa Boh naveky oslávi, nech ťa zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život, keď bol ponížený náš rod, ale si odvrátila od nás našu záhubu, lebo si správne kráčala pred tvárou nášho Boha.“ Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho rodu!
xxx