Počuj, dcéra, a pohliadni a nachýľ sluch svoj a kráľ zabaží po tvojej kráse. Celá pôvabná vchádza dcéra kráľovská, odetá do šiat zo zlata. Mária vzatá bola na nebesia: vojsko anjelov plesá.
Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
xxx