Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil Mocný.
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.
xxx