Tí, ktorí dôverujú v Pána, sú ako Sion vrch; nepohne sa, kto prebýva v Jeruzaleme. Sú vrchy vôkol neho: tak je vôkol svojho ľudu Pán od týchto čias až naveky.

Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion[1]: nehýbe sa, trvá naveky. Ako vrchy obklopujú Jeruzalem[2], tak je Pán okolo svojho ľudu odteraz až naveky.


[1] O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2,2; Mich 4,1; Ž 68,17).
[2] Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, mal skvelú hradbu vrchov.

Ktorí dúfajú v Pánovi, (sú) ako hora Sion,[1] nehne sa na veky, kto prebýva v Jeruzaleme.[2] Hory sú okolo neho: a Pán je okolo svojho ľudu od tohoto času, až naveky.


[1] Na Sione tróni Boh, ktorého sa verne pridržujú.
[2] Kto patrí do počtu vyvoleného národa, bude chránený Párnom.