Chváľte Pána, lebo dobrý je, žalm pejte jeho menu, bo je ľúbezný. Čokoľvek chce, činí na nebi a na zemi.
Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi.
Chváľte Pána, lebo dobrý je Pán: ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Všetko čo chce Pán, to činí na nebi, na zemi.