Osvetľovaly blesky zemekruh, triasla a zachvela sa zem. Aké je utešené tvoje bývanie, Pán zástupov! Túži a dychtí po nádvoriach Pána moja duša umdlená.
Blýskavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
xxx