Spanilejší si ako ľudskí synovia, na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi. On je žiara svetla večného, zrkadlo bez škvrny a obraz jeho dobrotivosti.
Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi. Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti.
xxx