O tvoju priazeň uchádzajú sa všetci velikáši ľudu. Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej: s radosťou a plesaním uvádzajú ich. Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. Za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
xxx