Ja ako vinič prinášam ľubovonné plody, lebo z mojich kvetov vzrastá skvelé a prevzácne ovocie. Ja som matka šľachetného milovania, bázne, poznania a svätej nádeje. U mňa je všetka milosť pre každé spravodlivé počínanie, u mňa je všetka nádej na čnostný život. Pristúpte ku mne (všetci), ktorí túžite po mne, a nasýťte sa z mojich plodov. Lebo na mňa si spomenúť je sladšie, ako je med, a mňa mať je (sladšie), ako je plást medu. Spomínať ma budú na večné pokolenia. Tí, ktorí mňa požívajú, budú (ešte) väčšmi lačnieť, a tí, ktorí zo mňa pijú, budú (ešte) väčšmi smädiť. Kto mňa poslúcha, nedôjde zahanbenia, a tí, ktorí sa pri diele môjho vedenia držia, nezažijú neúspech. Tí, ktorí iným dajú poznať moje svetlo, budú mať večný život.
Ako vinič prinášam ľúbovonné (plody) a z mojich kvetov vzíde skvelé a prevzácne ovocie. Ja som matka krásneho milovania, (matka) bázne, uznanlivosti a svätej nádeje. U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej, u mňa je všetka nádej silného života. Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite, a nasýťte sa z mojich plodov! Lebo môj duch je sladší ako med a mať mňa je (sladšie) ako plást medu. Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia. Ktorí ma požívajú, budú väčšmi lačnieť, a ktorí ma pijú, budú väčšmi smädiť. Kto ma počúva, nezažije zahanbenie, ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia. Ktorí (iným) dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život.
xxx