Veľa sa od mladosti mojej na mňa nadorážili. Nech vraví Izrael: Veľa sa od mladosti na mňa nadorážali. Ale ma neprevládali: orali na chrbáte mojom hriešnici. Dlho páchali svoje neprávosti, no spravodlivý Pán zlomil šije hriešnikom.

Často dorážali do mňa od mojej mladosti,[1] nechže povie Izrael: Často dorážali do mňa od mojej mladosti, a nič nezmohli proti mne. Po mojom chrbte orali oráči, ťahali dlhé brázdy. Ale spravodlivý Pán rozsekal postroje hriešnikov.


[1] „Od mladosti“, od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Často dorážali na mňa od mladosti mojej:[1] Tak nech povie Izrael[2]: často dorážali na mňa od mladosti mojej. Ale nič nemohli mi urobiť: Na chrbáte mojom kovali hriešnici. Dlho páchali neprávosť svoju[3]: Pán je spravodlivý, vylámal hriešnikom krky.


[1] Mladosť Izraelova je doba, keď prebýval v Egypte.
[2] Keď ťa Pán vyslobodil.
[3] Hebr.: Na mojom chrbáte orali, dlhé brázdy vyháňali.