V teba som dúfal, Pane. Povedal som: Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj údel.
Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: „Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud.“
Ale ja v tebe dúfam, Pane, ja riekam: Môj Boh si ty. Vo tvojich rukách sú osudy moje.[1] Vymôž ma z ruky mojich nepriateľov, a tých, ktorí ma prenasledujú.
[1] Z toho povedomia, že zo všemohúcej a vernej ruky Božej všetko prichádza, čo sa mu prihodí, prednáša tri prosby.