Hudba a spev pri slávení sv. omše podľa misála bl. Jána XXIII.
(vypracoval Andrej Šimonek)

INTROIT

Príchod kňaza k oltáru - spieva sa introit z Graduale Romanum (ďalej len GR), alebo pieseň z JKS napr. 238 - kňaz sa modlí stupňovú modlitbu + príslušné modlitby. Keď kňaz vystupuje k oltáru, začne sa spievať Kyrie - najčastejšie z Missa de Angelis, alebo podľa dňa z príslušnej omše (Missa Orbis Factor a pod.)

GLORIA
Ak je predpísané, kňaz pokračuje v intonovaní spevu Gloria. Je chályhodné ak sa pokračuje latinsky z príslušnej omše, ale použiť sa môže aj verš z “omšovej piesne” z JKS. Po speve sa kňaz otočí čelom k ľudu a pozdraví ich “Dominus vobiscum. Ľud odpovedá - Et cum spiritu tuo. Je dobré odpovede hrať, nie je to samozrejme nevyhnutné.

COLLECTA, LECTIO, GRADUALE, ALLELUIA

Nasleduje modlitba dňa, collecta, po nej sa číta prvé čítanie. Po ňom sa kňaz modlí graduale, v pôste tractus, a alleluia. Počas toho sa graduale alebo spieva podľa GR, alebo sa spieva verš z JKS (na evanjelium).

KÁZEŇ
Je dobrým zvykom spievať pred a po kázni priliehavú pieseň. Pred kázňou sú to piesne k Duhu Svätému, po kázni sú v JKS priesne tri, každa s mierne inou myšlienkou.

CREDO, OFFERTORIUM

Keď sa kňaz vráti k oltáru zaintonuje Credo. Spievať sa môže jedna z piatich melódií s latinským textom, alebo verš z “omšovej piesne”.Nasleduje pozdrav - Dominus vobiscum - s odpoveďou. Po ňom začína kňaz modlitbu zvolaním - Oremus. Miništrant zazvoní a začína sa spievať spev na offertorium. Alebo z GR, alebo z JKS.

PRAEFATIO
Zhudobnenia prefácie viď. LS 1, str. 38, alebo JKS str. 562.

SANCTUS
Pokračuje sa v latinskom ordináriu, alebo v speve z JKS.

ELEVATIO
Po pozdvihovaní, akonáhle kňaz položí kalich a poľakne, je dobrým zvykom zaspievať pieseň. Jedine však eucharistickú; nesmie byť mariánska, ani žiadna iná. Obyvkle postačia 3 verše. Ukončiť spev treba keď kňaž križuje kalich a hostiu a miništrant zazvoní.

PATER NOSTER

Modlitbu kňaz prednáša (spieva) celú sám. Ľud sa pripája až na poslednú prosbu - Sed libera nos a malo. Zhudobnenie viď JKS, str. 562. Nasleduje modlitba kňaza zakončená zvolaním - Per omnia saecula saeculorum - Amen - Pax Domini sit... - Et cum spiritu...

AGNUS DEI

Po poslednom zvolaní nasleduje spev Agnus Dei. Opäť sa spieva alebo latinsky z príslušnej omše, alebo slovensky z JKS.

COMMUNIO
Nasleduje prijímanie kňaza, miništranti - Confiteor, kňaž ukazuje ľudu Božie Telo, ľud odrieka - Domine non sum dignus (3x) začína spev na prijímanie. Alebo z GR, alebo z JKS. Purifikácia - hrať sa môže až kým sa misál opäť neprenesie na stranu lekcie. Opäť - Dominus vobiscum - Et cum spiritu tuo - modlitba po prijímaní - Dominus vobiscum - Et cum spiritu tuo.

ITE, MISSA EST

Melódia na - Ite missa est - sa zhoduje s melódiou Kyrie zvolenej zostavy. Ak sa vybrala “de Angelis”, aj Ite missa est musí byť z tejto zostavy. Požehnanie nasleduje až po Ite missa est!

EVANGELIUM
Nasleduje posledné evanjelium, počas neho sa môže spievať pieseň napr. ku Panne Márii. Po jeho dočítani kňaz vezme kalich a odchádza do sakristie.