Rozkladá anjel Pánov stan vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhá ich. Ochutnajte a viďte, aký je dobrý Pán.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
Rozkladá sa anjel Pánov[1] okolo tých. ktorí sa ho boja: a ich vyslobodí. Okúste a viďte, jak láskavý je Pán: blažený muž, ktorý dúfa v neho.
[1] Anjel úmluvy ako najvyššie knieža vojska Božieho, rozkladá sa medzi nábožných a týchto prenasledujúcich bezbožných.