Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, a všetko sa vám pridá, hovorí Pán.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a toto všetko sa vám pridá.