Stály pri kríži Ježišovom jeho Matka a sestra jeho Matky, Mária Kleofášova, a Salome, a Mária Magdaléna. Žena, hľa, syn tvoj: povedal Ježiš, a učeníkovi: hľa, Matka tvoja.
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“
xxx