Pán požehnal teba svojou mocou, lebo tvojím pričinením zničil našich nepriateľov. Dcéra, nad všetky ženy, ktoré sú na svete, (čo najviac) si požehnaná od Pána, najvýš velebného Boha. Nech je požehnaný Pán, ktorý stvoril nebo a zem, lebo dnes tvoje meno natoľko zvelebil, že tvoja chvála neumĺkne na ústach ľudí, ktorí večne budú pamätať na silu Pánovu. Kvôli nim nešetrila si svoj život pre úzkosti a súženia svojho rodu, ale odpomohla si záhube pred tvárou nášho Boha.
Zvelebený si, Bože náš, lebo si dnes zničil nepriateľov svojho ľudu! „Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Preto nikdy nevymizne spomienka na tvoju dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú pripomínať Pánovu silu. Nech ťa zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život, keď bol ponížený náš rod, ale si odvrátila od nás našu záhubu.
xxx