Rozpomeň sa, Panna, Matka Božia, keď budeš stáť pred tvárou Pánovou; povedz za nás dobré slovo, aby odvrátil hnev svoj od nás.
Spomeň, že som stál pred tebou, aby som hovoril k ich dobru a odvrátil od nich tvoj hnev.
xxx