V tých dňoch ukázal Boh, čo sa má onedlho diať. A on poslal anjela a od neho to dal vedieť svojmu služobníkovi Jánovi, ktorý zvestoval slovo Božie a svedectvo o Ježišovi Kristovi, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo ten čas je blízko! Ján siedmim cirkvám v Ázii: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho prestolom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára nad zemskými kráľmi. Od toho, ktorý nás miloval a svojou krvou vykúpil z hriechov.
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista; všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko. Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov.
xxx