Spravodlivý si, Pane, a správny je tvoj súd. So svojím sluhom učiň podľa svojej dobroty. Blahoslavení, ktorých cesta nepoškvrnená, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.
Pane, ty si spravodlivý a správne sú tvoje rozsudky. Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Ty spravodlivý si, o Pane, a pravdivý je tvoj súd. Urob so služobníkom tvojím podľa svojho sľutovania a vyuč ma ustanoveniam svojim. Blahoslavení, ktorých cesta je nepoškvrnená, ktorí kráčajú v zákone Pánovom.