Bratia! Veľmi vás prosím, ja väzeň v Pánovi: Žite dôstojne podľa povolania, ktorým vás (Boh) povolal! Vo veľkej pokore, dobrotivosti a trpezlivosti; znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo sväzku pokoja! Buďte jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania! Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je aj Boh a Otec všetkých, ktorý je (a účinkuje) nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých nás. On je požehnaný na veky vekov. Amen.
Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
Prosím vás teda, ja, väzeň v Pánu, aby ste žili dôstojne povolaniu, ku ktorému ste povolaní, so všetkou poníženosťou a krotkosťou, s trpelivosťou, snášajúc sa vospolok v láske [Keď sv. Pavel v predošlých hlavách dokázal, že katolícka Cirkev objíme celý svet, všetkých ľudí, z toho nasleduje, že v nej musí byť pokoj, lebo ináč nemohla by byť všeobecnou, preto kladie toľkú váhu na snášanlivosť a lásku bratskú.], usilujúc sa zachovávať jednotu ducha vo sväzku pokoja; jedno telo a jeden duch, ako povolaní ste v jednej nádeji [Všetci máme jednu a tú istú nádej: že budeme v nebi spasení.] svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst [T. j. jedno náboženstvo. I. Kor. 1, 10—13], jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nado všetkých a skrze všetko a vo všetkých nás. [Grécky: jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkých a cez všetkých a vo všetkých.]