Dožič pokoja, Pane, tým, ktorí dúfajú v teba, nech sa tvoji proroci dokážu pravými. Vyslyš prosby svojho služobníka a ľudu svojho izraelského. Naradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do Pánovho domu.
Daj odmenu tým, ktorí sa spoliehajú (iba) na teba, aby sa ukázala spoľahlivosť tvojich prorokov: vyslyš modlitby svojich služobníkov. Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“
Daj odmenu tým, ktorí očakávajú teba,[1] aby proroci tvoji za verných uznávaní boli: a vyslyš modlitby svojich služobníkov. Radujem sa z toho, že mi bolo povedané: Pôjdeme do Pánovho domu![2]
[1] Vyplnením svojich zasľúbení odmeň vieru i nádej tých, ktorí tieto proroctvá prijali, a dokáž, že proroci skutočne od teba poslaní boli.
[2] K púti do Jeruzalema chodievali v prôvodoch. Radosť z púti trvá u pobožného a on sa raduje, keď stojí v bránach Jeruzalema.