Hlasom jasotu hlásajte, oznamujte, poroznášajte až do končín zeme: vykúpil Pán svoj národ. Jasajte Bohu, všetky zeme, spievajte pieseň jeho menu, znamenitú mu chválu vzdávajte.
Hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme, vravte: Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba. Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
xxx