Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet, a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
xxx