Dobrorečte Pánu Bohu nášmu, národy, a rozhlasujte zvesť chvály toho, ktorý duši našej život dal a nedovolil, aby sa nám noha pošmykla. Pochválený buď Pán, ktorý nepohrdol mojou modlitbou a neodňal mi svoje milosrdenstvo, aleluja.
Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.
xxx