Omša za ženícha a nevestu. Missa pro Sponso et Sponsa
omsa za zenicha a nevestu
Bl. Panny Márie v sobotu. Sanctæ Mariæ Sabbato
omse k panne marii