Za onoho času Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, už prišla hodina, osláv teda svojho Syna, aby Syn oslávil teba! Lebo si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby dal život večný tým, ktorých si mu sveril. A večný život je v tom, že poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som oslávil teba na zemi, keď som dokončil dielo, ktoré si mi dal vykonať. Teraz, Otče, osláv ma ty pri sebe samom slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako svet vznikol. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal, (keď som si ich vyvolil) zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich mne, a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo som im dal tú istú náuku, ktorú si ty mne dal, a oni ju prijali a naozaj poznali, že som od teba vyšiel, a uverili, že si ma ty poslal. Prosím teda za nich! Nie za tento svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Veď všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Ja nie som už na tomto svete, ale oni sú ešte na tomto svete, a ja (od nich) odchádzam k tebe.
Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.
xxx