Mužovia galilejskí, čo hľadíte zadivení do neba? Ako ste ho videli vystupovať do neba, tak (opäť) príde, aleluja, aleluja, aleluja. Tlieskajte rukami, všetky národy, plesajte Bohu radostným jasotom.
a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
xxx