Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami.
„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“
A keď vstúpil k nej anjel, riekol: Zdravás, milosti plná [P. Maria od prvého okamženia svojho nepoškvrneného počatia dostala posväcujúcu milosť v prehojnej miere, nado všetkých svätých.], Pán s tebou [Kde je posväcujúca milosť, tam je i Boh sám.]; požehnaná ty medzi ženami. [T. j. ty si tá najšťastlivejšia medzi všetkými ženami.]