Ktorý sedíš nad Cherubmi, Pane, vzbuď svoju moc a príď. Ktorý pasieš Izraela, čuj, ktorý vedieš ako stádo Jozefa. Vzbuď svoju moc, Pane, a príď nás zachrániť.

Pastier Izraela[1], čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom. Vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.


[1] Pán sa u prorokov často menuje "Pastier Izraela", toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48,15; 49,25).

Ty, ktorý riadiš Izraela, počuj; ty, ktorý vodievaš Jozefa[1], ako ovcu. Ty, ktorý sedíš nad cherubinami,[2] zjav sa! Pred Efraimom, Benjamínom, a Manassesom[3] vzbuď svoju moc, a príď nás vyslobodiť.


[1] Jozef ako miláček Jakubov stojí za celý národ.
[2] Cherubíni zastupujú všetko stvorenie; nad nimi tróni Boh; ale sa nepretržite nezjavuje.
[3] Kmene Efraim a Manasses sú tu menované na miesto Jozefa. Beniamin bol rodom Jozefovi (z jednej matky) najbližší.