Bratia! Nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a správcov Božích tajomstiev! A od správcov sa požaduje iba to, aby každý bol spoľahlivý. Mne samému naozaj veľmi málo záleží, ako ma vy súdite alebo ktorýkoľvek ľudský súd. Veď ani sám seba nesúdim! Pravda, ničoho nie som si vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán sám ma súdi! Preto vôbec nesúďte predčasne, kým nepríde Pán, ktorý osvetlí to, čo je skryté vo tme, a zjaví úmysly sŕdc. A vtedy každý dostane od Boha svoju pochvalu.
Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. 2A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. 3No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, 4lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. 5Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.
xxx