Zdravas, Mária, milosti plná; Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“
xxx