Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.
Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!
xxx