Kňazi Pánovi, dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte Boha. Dobrorečte, všetky diela Pánove, Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Dobrorečte Pánovi, kňazi Pánovi... svätí a pokorní srdcom[1], chváľte a vyvyšujte ho naveky! Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho naveky![2]

[1] Svätými sa volajú nábožní Izraeliti. I prví kresťania sa medzi sebou volali svätými.
[2] Od tohto verša sa chválospev podobá našim litániám; za každým veršom je tá istá odpoveď; porov. Ž 136.
Dobrorečte Pánovi kňazi Pána: chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte svätí a pokorní srdcom Pánovi: chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky skutky Pánove, chváľte a vyvyšujte ho na veky.