Bratia! Nech je požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej potechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potechou, ktorou nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, ktorí sú vo všelijakých súženiach. Ako hojne prichádzajú na nás utrpenia pre Krista, tak sa skrze Krista hojne veľadí aj naše potešenie. Ak sme totiž súžení, je to pre vaše potešenie a spasenie; ak sa nám dostáva potechy, je to pre vaše potešenie; ak sa nám dostáva povzbudenia, aj to je pre vaše povzbudenie a spasenie, lebo to pôsobí, že trpezlivo znášate tie utrpenia, ktoré aj my znášame. A naša nádej vo vás je pevná, lebo vieme, že ako mate účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na potešení, v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche.

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, Otec milosrdenství a Boh všetkej potechy, ktorý nás  potešuje vo všetkom našom súžení, aby sme i sami mohli potešiť tých, ktorí sú vo všelikom utiskovaní, povzbudením, ktorým i my bývame povzbudzovaní od Boha, lebo, jako hojné sú utrpenia Kristove v nás, tak hojná je skrze Krista i naša potecha. Lebo či sa sužujeme, pre vaše povzbudenie a spasenie[1], či sme potešovaní, pre vaše potešenie, čiže sme povzbudzovaní, pre vaše povzbudenie a spasenie, ktoré pôsobí znášanie tých istých utrpení, ktoré i my trpíme, aby naša nádej pevná bola ohladom vás, v povedomí, že jako ste účastní utrpenia, tak budete i potechy.


[1] Apoštol trpí súženie, aby slúžil kresťanom za príklad, aby sa kresťania povzbudili trpieť za Krista a tak bolí spasení.