Našiel som služobníka svojho Dávida, olejom svojím svätým som ho pomazal, aby s nim bola moja ruka a moje rameno ho posilňovalo.
Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno.

Našiel som Davida, svojho služobníka, svojím svätým olejom som ho pomazal.[1] Preto bude mu pomáhať moja ruka: a rameno moje bude dávať mu posilu.


[1] (I. Kráľ. 16, 13; Sk. ap. 13, 22.) Keď Dávid prijal prisľúbenie (II. Sam., 7.), bol už pomazaný. Pomazanie bolo výrazom Božieho povolania a obrazom udelenej moci.