Dnes sa dozviete, že Pán príde a spasí nás a ráno uvidíte jeho slávu. Pánova je zem a čo ju napĺňa, zemekruh, a tí, ktorí prebývajú na ňom.
„Večer teda spoznáte, že Pán nás vyviedol z egyptskej krajiny. Ráno zasa uvidíte Pánovu slávu. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
xxx