Dnes sa dozviete, že Pán príde a spasí nás a ráno uvidíte jeho slávu. Ktorý pasieš Izraela, čuj, ktorý vedieš ako stádo Jozefa; ktorý sedíš nad Cherubmi, zjav sa pred Efraimom, Benjamínom a Manasseom.
„Večer teda spoznáte, že Pán nás vyviedol z egyptskej krajiny. Ráno zasa uvidíte Pánovu slávu. Pastier Izraela, o ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! y, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa red Efraimom, Benjamínom a Manassesom.
xxx