Zjaví sa sláva Pánova a všetci ľudia uzrú spásu Boha nášho.
A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie.
xxx