Boh upevnil zemekruh, ktorý sa nepohne. Od vekov pevný je tvoj trón, Bože, ty od večnosti si.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.
xxx