Dieťa sa nám narodilo, syn je nám daný. Na jeho pleciach spočíva vláda nad svetom a jeho meno je: Anjel veľkej rady. Spievajte novú pieseň Pánovi, bo učinil on diela podivné.
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
xxx