Uzrely všetky zemské končiny spasenie nášho Boha: Plesajte, všetky zeme, Pánovi. Učinil známou svoju spásu Pán, vyjavil svoju spravodlivosť pred očami pohanov. Svitol nám posvätný deň. Poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi, lebo dnes sostúpilo na zem veľké svetlo.
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj, celá zem; Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
xxx