Tvoje je nebo a tvoja je zem, ty založil si zemekruh a čo ho napĺňa: spravodlivosť a právo tvojho trónu základ je.
Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty založil. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu.
xxx