Keď v hlbokom mlčaní všetko sa hrúžilo a noc bola v polovici svojej cesty, sostúpilo, Pane, tvoje všemohúce Slovo s nebies, s kráľovského trónu. Pán kráľuje, obliekol si vznešenosť, moc obliekol si Pán, prepásal sa.
Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu. Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
xxx