Vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo pomreli tí, ktorí číhali dieťatku na život.
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“
xxx