Za onoho času po ôsmich dňoch, keď bolo treba obrezať chlapčeka, nazvali ho menom Ježiš, ktorým ho bol anjel nazval skôr, ako sa počal v živote.
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
xxx